Fakta om ErhvervsPhD

Info om erhvervs-ph.d. og forskning i virksomheder

Tidsplan

  • 3,0 år i alt.
  • 1,5 år foregår i virksomheden.
  • 0,5 år regnes med at gå til kurser i ind- og udland.
  • 1,0 år går til projektet + afrapportering m.m.

Fakta om erhvervsforskere i Danmark

I 2005 blev der godkendt 84 projekter. Heraf var ca. 23% inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. I år 2000 udgjorde humaniora ca.2% af alle erhvervs-ph.d.-projekter.

Virksomheder i tal (Kilde: Videnskabsministeriet, 2004)

Virksomhedsstørrelse Procentfordeling
Mindre eller mellemstore virksomheder har… 40 % af erhvervs ph-d.’erne
Virksomheder  X >250 ansatte har… 50 % af erhvervs ph-d.’erne
Virksomheder 50 til 250 ansatte har… 23% af erhvervs ph-d.’erne
Virksomheder med 50 > X ansatte 29% af erhvervs ph-d.’erne
A.P.Møller-Mærsk, LEGO, Danfoss eller Grundfos har… 0% af erhvervs ph-d.’erne

Faglig fordeling (Kilde: Videnskabsministeriet)

Humaniora alment 24%
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 25%
Handelshøjskolen (CBS). 07%
Københavns Universitet (KU) 17%

Økonomi og løn (Kilde: Videnskabsministeriet, 2006)

  • Gennemsnitsløn: 26.500,- + 15 % pension (2004)
  • Minimumsløn: 23.500,- + 15 % pension
  • Virksomhedens udgift: regnes for minimum 14.550 kr. pr. måned. Virksomhedens samlede udgifter, dvs. inkl. administration, møder, kontor, pc m.m. anslås til ca. 1 mio. kr. Virksomheden er fradragsberettiget som for almindelige ansatte i virksomheden.
  • Ministeriet betaler: 12.500,- kr. pr. måned i tre år til virksomheden til løn til erhvervsforskeren (2006).
  • Ministeriet betaler: 75.000 kr. til kurser og konferencer, samt evt. tilskud til ophold i udlandet (2006).
  • Øvrig finansiering: Det er muligt at søge finansiering via andre kanaler eller at flere virksomheder indgår aftale sammen for at få afdækket et område.

Leave a Reply

*