Links

Info om ErhvervsPhD

 • Erhvervsphd.dk

  Videnskabsministeriet side om erhvervsPhD-initiativet.

 • Videnskabsministeriet

  Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling blev oprettet i november 2001, ved at det tidligere IT- og Forskningsministerium blev udvidet med universiteterne (forskning og uddannelse), erhvervsforskerne samt teknologi- og innovationspolitikken. Ministeriets formål er at sikre samspillet mellem erhvervslivet, forsknings- og uddannelsesmiljøerne samt at styrke koordinationen i forhold til erhvervs- og innovationspolitikken.

 • Akademikerkampagnen

  Mulighed for at ansætte humanister under en statslig tilskudsordning.

 • Dansk ErhvervsforskningsAkademi (DEA)

  DEA skaber samarbejde mellem virksomheder og forskere inden for samfundsvidenskab og humaniora. DEA fremmer ligeledes virksomhedsforskning og medvirker til, at forskning i mennesker og organisationer bliver et aktiv for erhvervslivet.

 • Erhvervsforskningsbarometer

  Dansk ErhvervsforskningsAkademis og DJØF’s årlige rapport og tilstanden for erhvervsforskningen inden for de samfundsvidenskabelige og humanistiske videnskaber.

Organisationer, institutioner og netværk

 • ERFA-gruppe om Kommunikationsforskning

  Medlemmer af Dansk Kommunikationsforening kan deltage i erfa-gruppe om kommunikationsforskning. Læs om hvad gruppen beskræftiger sig med. Du er altid velkommen til at kontakte gruppen.

 • Kommunikationsnet.dk

  Åbent netværk for kommunikationsfolk

 • KnowledgeLab

  i-kompetencecenter for samarbejde mellem virksomheder og universiteter

 • Medicon Valley

  Medicoindustri og forskning inden for medicinalbranchen på internationalt plan.

 • Egion

  It-samarbejde mellem offentlige og private virksomheder i primært Vejle Amt.

 • KU’s Erhvervskontakt på Humaniora

  Københavns Universitets
  side om samarbejde med erhvervslivet inden for de humanistiske fag.

 • DTU – Danmarks Tekniske Universitet

  DTU har via forsiden en direkte indgang til samarbejde med erhvervslivet.

 • CBS – Handelshøjskolen

  CBS’s side om samarbejde med erhvervslivet og forskning i erhvervslivet. Har bl.a. et ‘opslagsværk’ hvor man kan slå eksperter op inden for forskellige emner, som CBS beskæftiger sig med.

Leave a Reply

*