Økonomi og løn for erhvervs-phd

(Kilde: Videnskabsministeriet, 2007)

Gennemsnitsløn: 26.500,- + pension

Virksomhedens udgift: regnes for minimum 14.550 kr. pr. måned. Virksomhedens samlede udgifter, dvs. inkl. administration, møder, kontor, pc m.m. anslås til ca. 1 mio. kr. heraf er en stor del fradragsberettiget som for almindelige ansatte.

Løntilskud – Ministeriet betaler: 12.500,- kr. pr. måned i tre år til virksomheden til løn til erhvervsforskeren (gælende for 2006).

Tilskud til kurser – Ministeriet betaler: 75.000 kr. til kurser og konferencer, samt evt. tilskud til ophold i udlandet.

Øvrig finansiering

Det er muligt at søge finansiering via andre kanale, dvs. uden at der skæres i det samlede tilskud.

Flere virksomheder kan også indgå en aftale sammen for at få afdækket et område, fx et konsulenthus og en kunde, hvor begge parter har interesse i at få opkvalificeret resultater og dokumentation.

Flere små virksomheder kan også gå sammen om en erhvervs-phd og dermed sikre konkurrencedygtighed.

Leave a Reply

*