Fordele og forventninger

Fordele for virksomheden

  • Konkret afkast – Målet med erhvervsPhD’en er et konkret afkast inden for det emne, som den ph.d.-studerende skriver om. Virksomheden ejer resultaterne.
  • PR og omtale – når den ph.d.-studerende skal ud og fortælle om projektet, og dets resultater til andre virksomheder.
  • Teori til praksis – ErhvervsPhD’ens teoretiske grundlag skal udmønte sig i en praksis som virksomheden for eftertiden kan anvende. Der tilføres viden og kompetence til virksomheden.
  • Læring – en del af den studerendes opgave vil være et undervise internt i virksomheden og løbende fremlægge sine resultater. Det kan give grundlag for nye tanker og perspektiver. 840 timer af erhvervsph.d.-projektet går til “Vidensformidling”.
  • Internationalt og nationalt netværk – den ph.d.-studerende vil undervejs opbygge et netværk af kompetencer inden for området. Netværket vil være knyttet til arbejdet i virksomheden.

Forventninger til virksomheden

  • Partnerskab – projektet er et partnerskab, hvor virksomheden ejer resultaterne. Virksomheden har medansvar for at der er fokus på resultaterne, og hvordan de kan anvendes i virksomhedens udvikling.
  • Rette kompetencer – At virksomheden har de rette kompetencer i huset til at vejlede den ph.d.-studerende.
  • Åbenhed – virksomheden får mest ud af at vise åbenhed og loyalitet over for projektet. Det kan derfor være afgørende at projektet er korrekt ledelsesmæssigt forankret.
  • Målsætninger – virksomheden bør tage aktiv del i at stille krav og involvere sig i projektets milepæle og målsætninger.

Leave a Reply

*