Hvorfor ansætte en erhvervsforsker

Alle kan i dag købe en maskine og få samlebåndet til at køre. Det er kun et spørgsmål om $ eller Euro og om der er interesse for at gøre det i Danmark. En ErhvervsPhD sætter fokus på viden i virksomheden.

Viden giver kroner i kassen

Hvis en dansk virksomhed ønsker at konkurrere med udenlandske kræfter, så er det eneste middel efterhånden den viden, som Danmark har været berømt for at kunne mønstre og skabe: Den unikke tanke. Danske virksomheder kan ikke konkurrere på pengepungen. En erhvervsforsker bidrager ikke alene til et løft i den daglige viden og refleksion over løsning af problemer, men bidrager over tid med et konkret produkt, som virksomheden har rettighederne til. Modsat traditionelle ph.d.er som inden for det humanistiske felt kan give et tvivlsomt udbytte pga. fokus på det akademiske, så er det et krav til erhvervs-ph.d.en at der skal være udvikling, vækst eller “kommercielt udbytte” i sigte for virksomheden. Det er forskerens pligt at sikre det i projektet.

ErhvervsPhD giver internationalt netværk

Ud over den viden som erhvervsforskeren bringer med sig ind i virksomheden og imens erhvervsPhD’en står på, så skaber forskeren også et netværk af kompetencer på internationalt plan, som virksomheden ellers ikke har tid og overskud til at skabe, opdyrke og holde ved lige. Det giver ny inspiration, samarbejdsrelationer og viden om det globale marked.

ErhvervsPhD er god reklame

At ansætte en erhvervsforsker i 3 år er en billig – set i forhold til den kompetence man får inden for døren er 15.000-20.000 kr./md. lidt for en ansat – og god måde i forhold til udbytte og input for alle parter at udvikle virksomheden og sikre sig en plads på landkortet. Især inden for de humanistiske fag, hvor der er meget få erhvervsforskere.

Hertil bør man se på det signal man sender til stakeholders og konkurrenter i kraft af at man satser på et udvikle sin virksomheds kompetencer og være med fremme i udviklingen inden for virksomheder. Dertil har erhvervsforskeren en formidlingspligt, dvs. at forskeren skal ud og “flage” for projektet og undervise. Virksomheden får naturligt en profilering, som på ingen måde er risikabel eller ringe. En profilering som man passende kan omregne til spaltemilimeter i markedsføring.

En erhvervsPhD er en relativ billig løsning. For 15-20.000 kr. om måneden får virksomheden en ansat, der kan prikke til og flytte de ideer og den viden, der findes i virksomheden. Og med fokus på et produkt, som udvikles i forhold til virksomhedens behov, så skulle der være garanti for en positiv oplevelse.

Leave a Reply

*